Menu
Rychlý kontakt

Pronájem lodí, plachetnic, katamaránů, kapitánské kurzy. Czech Yacht.

Pojištění propadnutí kauce od Allianz

Pojišťovna Allianz vám nabízí "Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla". Toto pojištění umožní omezit riziko propadnutí kauce při pronájmu lodí (jakéhokoliv charteru) v případě jejího poškození.

Pojištění kauce se uzavírá v ČR bez ohledu na charterovou společnost, od které je plavidlo pronajímáno. Sjednáním pojištění a uhrazením pojistné částky jste pojištěni pro případ částečného či úplného propadnutí kauce. Dle pojistných podmínek Allianz nahrazuje oprávněně zadržené částky kauce v případě událostí zaviněných kapitánem (skipperem) nebo posádkou, a to až do výše zvolené výše kauce. Tato kauce většinou odpovídá výši spoluúčasti v rámci majetkového pojištění plavidla (vodní KASKO).

Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu, avšak v případě zadržení kauce obdržíte po odečtení spoluúčasti vynaložené prostředky zpět.

Na důkaz vzniku pojistné události je nutné doložit tyto doklady:

  • kopii smlouvy o pronájmu vozidla
  • doklad o úhradě kauce
  • seznam posádky plavidla
  • protokol o původu, příčině a rozsahu škody
  • jména, adresy zúčastněných osob a svědků
  • adresa, číslo spisu vedeného policí, popř. správou přístavu
  • doklady o hodnotě věci (např. účtenky, faktury v originálu)
  • Pozor, pouze oprávněně zadržené částky mohou být odečteny z kauce !
  • Neoprávněně zadržené částky z hlediska pojištění patří ke škodám vzniklým nikoli zaviněním skippera či posádky, ale v důsledku vadné konstrukce nebo únavy materiálu, např. roztržení plachty bez působení zvnějšku, utržený úpon, přetržení kotevního řetězu apod.. V takovýchto případech je nutno požádat pronajímatele lodě o zdůvodnění, proč máte za takovou škodu ručit, a toto nám sdělit.

Stanovení pojistné částky (výše placené kauce)

Výše kauce v KčVýše kauce v EurechSpoluúčastPojistné
16.000,- Kč500,- EUR1.600,- Kč1.760,- Kč
32.000,- Kč1.000,- EUR2.400,- Kč2.880,- Kč
48.000,- Kč1.500,- EUR3.200,- Kč4.160,- Kč
64.000,- Kč2.000,- EUR4.000,- Kč5.120,- Kč
80.000,- Kč2.500,- EUR4.000,- Kč6.400,- Kč
96.000,- Kč3.000,- EUR4.000,- Kč8.000,- Kč